Adatkezelésel kapcsolatos információk

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

-Vállalkozásunkkal  bármely módon történt kapcsolat felvétel estén:árajánlat kérés,érdeklődés,megrendelés stb. REGISZTRÁCIÓ NINCS!Telefonon,vagy E-mail-ben TUD KAPCSOLATBA LÉPNI VELÜNK!

ÜGYFÉLELEMZÉS,ÜGYFÉLSZEGMENTÁLÁS,PIACKUTATÁS,KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁS ÉS MARKETING CÉLÚ ADATFELHASZNÁLÁS VÁLLALKOZÁSUNKNÁL NINCS!

-KÖTELEZŐ/ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS MEGŐRZÉSI IDŐSZAK:a következő adatok megadása szükséges ahhoz,hogy velünk szerződést köthessen,vagy bármely módon megrendelést rögzíteni tudjuk:

Ügyfél neve,telefonszáma,E-mail címe,számlázási címe,a megrendeléssel kapcsolatos szállítási információk és címek,estleges kontakt személyek elérhetőségei.Cégek,Vállalkozások ,az EU-n belüli megrendelőkre vonatkozóan Adószám és nyilvántartási szám megadása szükséges.

 

-ADATTOVÁBBÍTÁS,ADATFELDOLGOZÁS,:Személyes adatot:név,postacím,szállítási cím,telefonszámot,E-mail címet,vagy bármely más megrendelőtől kapott adatot harmadik félnek semmilyen módon nem továbbítunk!Lezárt és teljesített megrendelésekhez kapcsolódó személyes adatokat  minden folyó év dec.31-én kérés nélkül is törlünk rendszerünkből.Ez alól kivételt képeznek a folyamatban lévő megrendelésekhez kapcsolódó személyes adatok és állandó partnereink/megrendelőink elérhetőségei,továbbá amelyet törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni,pld.:szigorú számadású bizonylatok.A kötelező adatkezelést a GDPR 6.cikk (1) bek.c.)pontja valamint az Info tv.5.§ (1)bek.b)pontja rendezi.

Jogorvoslat:Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel,vagy joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni,amennyiben úgy itéli meg,hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77.Cikk.)

 

A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására.Minden esetben tájékoztatni fogjuk önt a változásokról.Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást,szükség esetén új hozzájárulást kérünk!

© Ara-Bella
Családirendezvény és Esküvőszervező iroda
ara-bella.hu | 2010 Minden Jog fenntarva
9561 Tokorcs, Erzsébet t.5.
06 20 480 69 32
info@ara-bella.hu